Jeugd- en sportbeleid

Het gemeentebestuur van Kraainem voert geen eigen sport- en jeugdbeleid volgens de regels van de Vlaamse overheid. Om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners en de lokale verenigingen geeft de Vlaamse overheid de opdracht aan vzw ‘de Rand’ om voor Kraainem een sport- en een jeugdbeleidsplan op te maken en uit te voeren. De Vlaams overheid voorziet in de nodige middelen hiervoor.

© David Legrève

Lokaal sportbeleid

Het sportbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de sportraad Kraainem, waar alle Nederlandstalige sportclubs deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt de lokale sportclubs via een subsidiereglement. ‘de Rand’ zet ook in op een activeringsbeleid dat iedereen tot sporten en bewegen aanzet en geeft extra aandacht aan kansengroepen.

Het sportbeleidsplan 2020-2025 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.

© Hannah Busing

Lokaal jeugdbeleid

Het jeugdbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de jeugdraad Kraainem, waar alle Nederlandstalige jeugdverenigingen deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk in brede zin via subsidies en zet in op een jeugdwerkaanbod in schoolvakanties, diverse vormen van jeugdcultuur, ontmoetingsplaatsen en ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, tieners en jongeren …

Eigen activiteiten van ‘de Rand’ worden opgenomen in de kalender van het gemeenschapscentrum.

Het jeugdbeleidsplan 2020-2025 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.

Opstartende sportclubs

Wil jij graag zelf een nieuwe sportclub opstarten? Dat kan!

Lees er alles over in ons reglement voor startende sportclubs en stuur je aanvraagformulier door naar het gemeenschapscentrum of de medewerker sport.