Scholen

GC de Lijsterbes organiseert naast het avondaanbod ook een aanbod specifiek voor scholen om de verbeeldingskracht van kinderen en hun interesse voor cultuur te prikkelen.

Kom je als school of als thuisonderwijzer nog niet naar GC de Lijsterbes, maar ben je misschien wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met de schoolprogrammator via eef.segers@derand.be of info@delijsterbes.be.

Aanbod voor kleuterscholen

Elk kind, hoe jong ook, heeft recht op kunst en cultuur. Peuters en kleuters beleven net als oudere kinderen en jongeren plezier aan kunst en cultuur. Het verrijkt de leefomgeving van (jonge) kinderen, zorgt voor verbondenheid, vormt een drijvende kracht voor hun ontwikkeling en draagt bij aan hun welbevinden en betrokkenheid.

Aanbod voor lagere scholen

Met onze schoolprogrammatie brengen we cultuur tot in de klas en dit een heel schooljaar lang.

De Nieuwe Tijd - De Zaak Shell
© Karolina Maruszak

Aanbod voor middelbare scholen

Onze programmatie biedt ook jongeren van de middelbare school de mogelijkheid om naar het theater te gaan. Bekijk enkele voorstellingen die voor leerlingen uit het middelbaar interessant zijn.

Theater A tot Z - De kleine prins

Aanbod voor niet-Nederlandstalige scholen

Samen met onze collega's van dienst taalpromotie passen we de theatervoorstelling aan zodat jongeren die niet in het Nederlands naar school gaan ook kunnen genieten van onze Nederlandstalige voorstellingen. We voorzien steeds uitgebreide lespakketten, om met deze voorstelling in de klas aan de slag te gaan.