submenu

Huis van het Kind opent in Kraainem - 09/06/2021

Groot hart voor kinderen

Op 18 september gaan de deuren van het Huis van het Kind in Kraainem open. ‘Dit wordt een plek waar kinderen en jongeren zich thuis voelen’, zegt Myriam Vernimmen van het team Welzijn.

Wat heeft het Huis van het Kind zoal te bieden?

Vernimmen: ‘Het Huis van het Kind is een plek waar zowel kinderen als (groot) ouders terechtkunnen voor advies over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats is het Huis een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties zoals Kind en Gezin en andere expertisecentra. Die synergie biedt het voordeel dat je één aanspreekpunt krijgt voor allerlei vragen over onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en ontspanning voor kinderen en jongeren. We hebben drie werkgroepen. Ze werken rond specifieke thema’s: kinderopvang, communicatie en kinderarmoede. Kraainem mag dan een welvarende gemeente zijn, maar dat wil niet zeggen dat we ervan mogen uitgaan dat kinderarmoede hier niet bestaat. Denk maar niet dat 300 euro lidgeld voor de sportclub van je kind betalen voor iedereen evident is.’

‘In het kader van kinderarmoede kan het OCMW als partner een belangrijke rol spelen. Stéphanie Vousure, de verantwoordelijke van de sociale dienst, is nauw en actief betrokken bij de uitbouw van ons Huis. Zij ziet er mee op toe dat ook de meest kwetsbaren hun weg naar het Huis vinden.

Waarop gaan jullie zich focussen?

Vernimmen: ‘Preventieve gezondheidszorg is een van de pijlers. Bijvoorbeeld het promoten van de vaccinatiediensten van Kind en Gezin, een organisatie die erg inzet op gelijke kansen voor elk kind. Een andere pijler is professionele opvoedingsondersteuning in de vorm van lezingen of pedagogische sessies. Maar dit Huis wil ook een ontmoetingsplek zijn. Er zullen regelmatig activiteiten plaatsvinden. De dag van de kinderrechten of de week van de opvoeding kunnen een mooie aanleiding zijn. Er komt ook een digitaal lokaal loket kinderopvang, een infopunt voor al je vragen over opvang. Een babycafé en een spelotheek zullen ook mogelijk zijn.’

Kan je zomaar binnenspringen, voor een spontane babbel bijvoorbeeld?

Vernimmen: ‘Wij willen een open huis zijn voor iedereen met vragen of suggesties. Het is belangrijk dat mensen zich welkom voelen en dat er een sfeer van vertrouwen heerst waarin kinderen en (groot)ouders in alle geborgenheid allerlei onderwerpen – hoe moeilijk of delicaat ze ook zijn – kunnen bespreken.’

Een tijdje geleden deden jullie een oproep naar vrijwilligers. Hoe was de respons?

Vernimmen: ‘We kregen aardig wat reacties. Daar zijn we blij mee, want ons project staat of valt met onze vrijwilligers. Vandaag beschikken we over een mooie mix van handige Harry’s, joviale Juliettes, warme (groot)ouders en kinderexperten. Allemaal dragen ze kinderen een warm hart toe en willen ze de jonge jaren van onze jongste burgers mee kleur geven. Mensen die er ook wat voor voelen om zich mee in te zetten voor dit project zijn meer dan welkom.’

Je klinkt heel enthousiast. Wat maakt dit project voor jou zo bijzonder?

Vernimmen: ‘Dit project is een beetje mijn baby. (lacht) Toen ik in oktober 2019 de coördinatie van het project toegewezen kreeg, wist ik meteen: dit is wat ik wil doen. Ik ben een familiemens. Ik heb drie kinderen en acht kleinkinderen en ik ben ook nog onthaalmoeder en monitrice van speelpleinen geweest. Mijn groot hart voor kinderen was er altijd al. Als ik ’s ochtends al eens de brooddoos van mijn kleinzoon klaar maak, denk ik: ik hoop dat elk kind een goedgevulde brooddoos meekrijgt. Het geeft me dan ook een fijn gevoel dat ik als coördinator kan bijdragen om kansen voor kinderen te creëren. Ik doe dit met hart en ziel. Deze opdracht is een mooi geschenk van mijn werkgever.’ (lacht)

Hebben jullie al zicht op de activiteiten die dit jaar op de agenda staan?

Vernimmen: ‘De eerste activiteit is onze opening op 18 september. Meer info daarover zal nog verspreid worden via de gemeentelijke infokanalen. Ik geef alvast mee dat we het op een gezonde en duurzame manier willen laten verlopen. In de toekomst zal het Huis nauw samenwerken met de dienst Vrije Tijd van de gemeente. En uiteraard met allerlei andere organisaties.’

Hoe kijk je terug op de oprichting van het Huis van het Kind?

Vernimmen: ‘Het is een ambitieus project dat heel wat inzet en tijd vraagt. Het grootste deel van het voorbereidende werk ligt achter ons. Maar het echte werk, het inplannen van allerlei activiteiten die beantwoorden aan de noden van onze kinderen en jongeren, moet nog beginnen. Ik ben me ook bewust dat het een work in progress zal blijven. Ons Huis zal nooit helemaal af zijn.

Wat hoop je dat het Huis van het Kind in Kraainem zal teweegbrengen?

Vernimmen: ‘Ik ben zot van de spontaniteit van kinderen. Hun onbevangenheid geeft zo veel positieve energie. Het houdt een mens jong. Ik zie het Huis dan ook als de plek bij uitstek waar hun spontaniteit en positiviteit gekoesterd wordt. Onze samenleving kan er alleen maar beter van worden. Laat dit het begin zijn van een fantastisch verhaal dat we samen schrijven. Met als rode draad dat we kinderen en jongeren begeleiden in hun zoektocht naar een mooi en gelukkig leven.’

Tekst: Nathalie Dirix

Foto: Tine De Wilde

Uit: Lijsterbeskrant juni 2021

Waar vind ik het Huis van het Kind?

Ontmoetingscentrum Agora: vlak bij de sporthal en GC de Lijsterbes.

Heb je interesse om mee te werken als vrijwilliger? Of heb je suggesties?

huisvanhetkind@kraainem.be
maisondelenfant@kraainem.be
myriam.vernimmen@kraainem.be

Tel. 02 719 20 49