submenu

Oproep - 27/03/2019

Sportraad zoekt leden

De Nederlandstalige sportraad van Kraainem zoekt nieuwe leden. ‘Inwoners die op vrijwillige basis samen willen werken aan een gezond sportbeleid in de gemeente’, aldus voorzitter Michel Renders. ‘Wij zoeken kandidaten uit de verenigingen, maar ook mensen uit Kraainem die in los verband sporten.

Kraainem telt twee sportraden. De Franstalige sportraad is door het gemeentebestuur erkend, de Nederlandstalige ook, en daar bovenop ook door de Vlaamse Gemeenschap. De Nederlandstalige sportraad werd opgericht in 1986. Het is de taak van de raad om het gemeentebestuur advies te geven over het sportbeleid. ‘Het gemeentebestuur is verplicht aan te tonen dat het de sportraad heeft betrokken bij de opmaak van de meerjarenplanning sport en er advies over gevraagd heeft. Eigenlijk moet de sportraad ook jaarlijks de jaarrekening in verband met het sportbeleid bespreken, maar dat is nog niet gebeurd.’ (BC)

info: vandaag bestaat de sportraad uit afgevaardigden van de verenigingen KnA-Kraainem, Mikra, TC De KammeKraainem Tigers en SportKra.

Zin om je ook in te zetten voor het sportbeleid in Kraainem?
Mail naar info@sportraad-kraainem.be.
Meer informatie vind je op www.sportraad-kraainem.be.