submenu

Te weinig baby’s - 30/11/2018

Consultatiebureau Kind en Preventie gaat definitief dicht

Het consultatiebureau van Kind en Preventie in de Lijsterbessenbomenlaan sluit eind dit jaar de deuren, simpelweg omdat er in Kraainem te weinig baby’s geboren worden. Ouders met kinderen tot 3 jaar moeten uitwijken naar Zaventem of Wezembeek-Oppem.

Het consultatiebureau van Kind en Preventie in de Lijsterbessenbomenlaan sluit eind dit jaar de deuren,
simpelweg omdat er in Kraainem te weinig baby’s geboren worden. Ouders met kinderen tot 3 jaar moeten uitwijken naar Zaventem of Wezembeek-Oppem.

Eind december kunnen Kraainemse ouders voor een allerlaatste keer met hun baby of peuter tot 3 jaar terecht in het consultatiebureau in de Lijsterbessenbomenlaan. Het consultatiebureau, een samenwerkingsverband tussen Kind en Preventie (het organiserende bestuur) en Kind en Gezin, gaat immers definitief dicht. Voor vaccinaties en tal van andere gratis onderzoeken door de arts, de verpleegkundige en de vrijwilligers, zullen de ouders moeten uitwijken naar buurgemeenten. ‘In het huidige besluit van de Vlaamse Regering staat dat ieder consultatiebureau twee zittingen per week moet organiseren’, vertelt Leen Du Bois, woordvoerster van Kind en Gezin. ‘Het consultatiebureau in Kraainem haalde deze norm al lang niet meer.’

Een zitting per week

‘Met een nieuw besluit heeft de regering de absolute minimumnorm op één zitting per week gezet’, vult Du Bois aan. Maar ook met die verlaagde norm komt Kraainem er niet. Volgens Kind en Gezin telt Kraainem ongeveer 120 geboortenper jaar. Van die baby’s en peuters

worden er een aantal opgevolgd door l’Office de la Naissance et l’Enfance (ONE), de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin. Hoewel de overgrote meerderheid naar het consultatiebureau gaat, is dat toch niet voldoende. ‘Kraainem heeft onvoldoende geboorten en op die manier onvoldoende openingsmomenten’, verduidelijkt Du Bois. ‘Eén openingsmoment per week is absoluut noodzakelijk voor een goede en kwaliteitsvolle medische dienstverlening door Kind en Gezin. Het aanbod van consultaties door Kind en Gezin is gebaseerd op de wetenschappelijke aanbevelingen in de jeugdgezondheidszorg. Zowel vaccinaties als bepaalde onderzoeken moeten op geijkte leeftijden gebeuren. Als er te weinig openingsmomenten zijn, dan is het onvoldoende mogelijk om kinderen tijdig te vaccineren en hen voldoende bescherming te bieden. Kinderen zijn af en toe ziek. Als ouders op dat ene moment niet kunnen, dan verschuift de termijn al snel met een aantal weken. Ouders vinden het daarnaast belangrijk om voldoende openingsmomenten te hebben, zodat ze hun bezoek aan Kind en Gezin goed kunnen combineren met hun werk en privésituatie. De sluiting is zeker geen besparingsoperatie. Als Kind en Gezin willen we blijvend voldoende
kwaliteit van medische dienstverlening bieden aan de jonge ouders in Kraainem. Na grondig onderzoek is gebleken dat ouders in de naburige consultatiebureaus in Wezembeek-Oppem en Zaventem terechtkunnen.’

Huisbezoeken blijven

Kind en Gezin stipt aan dat het consultatiebureau niet de enige vorm van dienstverlening is die de organisatie aanbiedt.‘Onze verpleegkundigen voeren huisbezoeken uit, en wij blijven alle gezinnen in Kraainem met een pasgeboren kind bezoeken. We blijven dus actief in de gemeente, en zullen ouders helpen met het vinden van de weg naar de naburige consultatiebureaus. Goed om te weten is dat momenteel de mogelijkheid onderzocht wordt om verder ontmoeting tussen mama’s met hun baby of peuter te organiseren. Tot op vandaag is er in Kraainem nog geen Huis van het Kind (een lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders met allerlei kindgerelateerde diensten). Als er een initiatief zou komen voor een Huis van het Kind, werken we hier graag aan mee.’

Anno 1996

Het consultatiebureau in Kraainem zal 22 jaar bestaan hebben. Bij de opening in 1996 was het consultatiebureau gehuisvest in lokalen van de gemeenteschool in de
Emiel Bricoutlaan. Vijftien jaar later, in 2011, moest het consultatiebureau die lokalen verlaten. De gemeenteschool was immers zelf aan uitbreiding toe, en de school had ook de lokalen van het consultatiebureau nodig. Een alternatieve locatie was er toen niet, en sinds midden december 2011 werden de zittingen van het consultatiebureau van Kraainem daarom tijdelijk georganiseerd in de lokalen van het consultatiebureau van buurgemeente Wezembeek-Oppem. Eind februari 2012 kon het consultatiebureau dan worden ondergebracht in de lokalen van kinderdagverblijf ‘t Kraaiennestje in de Lijsterbessenbomenlaan.

Dat het consultatiebureau daar na net geen zeven jaar de deuren sluit, vindt het gemeentebestuur spijtig. ‘Natuurlijk vinden we het jammer dat het consultatiebureau dicht moet’, zegt schepen Veronique Caprasse (Union), bevoegd voor Kindbeleid. ‘Enkele jaren geleden al was er sprake van om het bureau te sluiten, maar dat hebben we toen na overleg nog kunnen voorkomen. Nu is de sluiting definitief. We hebben nog met de mensen van Kind en Gezin gesproken, maar er valt niets meer aan te doen. Het bureau kost te veel, en er zijn te weinig baby’s in Kraainem. Het is niet handig dat jonge mama’s en papa’s niet meer vlak bij huis op consultatie kunnen gaan. In Wezembeek-Oppem is er ook een bureau, maar dat is ver, zeker om te voet te gaan.’

Jelle Schepers